FAQ 1. Women Techmakers programının amacı nedir?

  Women Techmakers (WTM) daha fazla kadının bilim, teknoloji, mühendislik ve benzeri sektörlerde yer alması ve paylaşımda bulunmasını teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenleyen ve Google tarafından desteklenen uluslararası bir topluluktur.
 2. WTM etkinlikleri sadece kadınlara yönelik midir? 

  WTM grupları tarafından düzenlenen etkinlikler yalnızca kadınlara yönelik değildir. Bu etkinliklerin amacı temelde, kadınların teknolojiye katılımını artırmak ve aradaki farkı azaltmaktır. Bu farkı azaltmak erkeklerin de desteğiyle daha mümkün olacaktır. Dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliklere erkeklerin katılımı bu hususta anlamlı bir rol oynayacaktır.
 3. Neden WTM şeklinde bir grup var ve neden özel olarak kadınlara sesleniyorsunuz? Bu kadın, erkek arasındaki ayrımı artırmayacak mı?

  Teknolojideki mesleklerde yer alan kadın ve erkek sayılarının oransız dağılımından dolayı, bu sektörde çalışan ve çalışmayı düşünen kadınlar için teşvik edici ve ilerleyen dönemlerde de bu oransızlığın ortadan kalkmasını sağlayıcı bir programa ihtiyaç olduğu için WTM ve benzeri gruplar yer almaktadır.
  WTM etkinliklerinde, sektörde alanında uzman kadınların kendi mesleklerindeki başarılarını, geliştirdikleri ürünleri ya da deneyimlerini paylaşmasını sağlayacak bir ortam yaratarak; katılımcıların kadın ya da erkek olmasından bağımsız bir şekilde bir araya gelmelerini amaçlanmaktadır.
 4. Neden WTM etkinliklerinde çoğunlukla kadın konuşmacılara öncelik veriliyor?

  Burada en güzel örnek henüz yeni geçirdiğimiz Devfest’ler olabilir. WTM’in CFP başvurularında 10 başvurudan 9’u kadınken, bu oran Developer Festival olarak geçen Devfest’lerde tam tersi olarak yer alıyor. Amacımız WTM ve Devfest arasındaki katılımcı ve konuşmacıların cinsiyet oranlarının eşitlenmesi ya da en azından birbirine yaklaşması. WTM etkinlikleri ise kadınların bu anlamda kendilerini gösterebilmeleri için bir olanak sağlanmış oluyor. 

Yorumlar